ප්‍රධාන පුවත

'බැඳුම්කර නිකුතුවට මහින්ද සම්බන්ධ නෑ' 

'බැඳුම්කර නිකුතුවට මහින්ද සම්බන්ධ නෑ' 

මතභේදයට තුඩු දී ඇති මහ බැංකු බැඳුම්කර නිකුතුවට අදාළ යැයි සදහන් ගැසට් පත්‍රයට හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ කිසිදු සම්බන්ධයක් නැති බව මහබැංකු අධිපති ඉන්ද්‍රිජිත් කුමාරස්වාමි මහතා පිළිගත් බව පාර්ලිමේන්තු...

Read more
නවතම පුවත්

දේශපාලන යටගියාවේ මතක දෑ

දිවංගත බර්නාර්ඩ් සොයිසා මැතිතුමා පිළිබඳ මතක ආවර්ජනය

View all